fixer & charter, s.r.o
Kpt. Jaroša 1312/29
911 01 Trenčín
Slovensko

Fakturačné údaje

IČO: 47 079 291
IČ DPH: SK2023754205

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne. Oddiel: Sro. Vl č. 27899/R

Bankové spojenie

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0021 7465 7001BIC
(SWIFT): KOMASK2X

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Trenčíne. Oddiel: Sro. Vl č. 27899/R

Kontakt - office

0918 162 164

Kde nás nájdete?

Potrebujete nezáväzne poradiť?

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.