Naši klienti chceli a chcú byť neustále operatívne informovaní o stave svojich obchodných vzťahov, avšak potrebujú mať priamy dosah na konkrétne informácie.

Na základe týchto dopytov sme zozbierali všetky skúsenosti s vymáhaním pohľadávok, z operatívnych zisťovaní, súdnych konaní, dátových zdrojov, všeobecnou biznis-právnou praxou a pustili sme sa do hľadania riešenia.

Výsledkom bola kooperácia mimosúdneho vymáhania (manažment rizikových pohľadávok), súdneho vymáhania (advokátska kancelária) a všeobecnej dátovej dostupnosti, čo vyústilo po dvoch rokoch do vzniku projektu NEKLAM.SK.

O nás

Portál NEKLAM.SK funguje ako samostatný dátový a informačný zdroj pre kohokoľvek, kto chce byť informovaný o svojich súčasných alebo potenciálnych klientoch, resp. obchodných partneroch.

Zámerne uvádzame „pre kohokoľvek“, pretože môže slúžiť nielen pre biznis prostredie, ale aj pre bežných ľudí (overiť si svojho súčasného alebo potenciálneho zamestnávateľa, overiť si firmu, ktorá Vám bude opravovať strechu, meniť okná a pod. - „už žiadna záloha vopred“ pre neoverenú firmu).

Výhodou samotného portálu je najmä to, že obsahuje okrem dát aj dva samostatné algoritmy, ktoré dávajú konkrétnym informáciám pridanú hodnotu v tom, že:

A)

Hodnotia aktuálny status firmy - tzv. Rating firmy (od zelenej po červenú)

B)

Hodnotia samotnú pohľadávku z pohľadu vymáhania (skôr než nejaká vznikne)

V neposlednom rade veľkou pridanou hodnotou pre Vás je, že NEKLAM.SK pracuje pri hodnotení aj s informáciami týkajúcimi sa exekučných titulov, resp. s aktívnymi exekúciami a až následne vyhodnotí rating firmy, alebo prípadnú pohľadávku z pohľadu jej možného vymoženia.

Prečo my?

Dlhoročná prax

v oblasti mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok - portál bol vyvinutý spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. v kooperácií s Advokátskou kanceláriou KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o. na základe niekoľkoročných skúseností v oblasti riešenia rizikových pohľadávok.

Komplex informácií

Náš portál Vám veľmi rýchlo poskytne komplex informácií s dátami typu exekúcie, dlhy, platobné rozkazy, súdne spory a podobne. Sme jediní na trhu, kto disponuje indexom hodnotenia vymáhania pohľadávky skôr než táto vôbec vznikne. Na základe unikátneho algoritmu vieme reálne zhodnotiť stav firmy alebo živnostníka a odporučiť Vám index, v prípade ak by nastalo samotné vymáhanie dlhu (pohľadávky).

Komplexné služby

nielen v oblasti preverovania subjektov prostredníctvom NEKLAM.SK, ale aj samotného vymáhania, či už formou mimosúdneho alebo súdneho vymáhania.

Pečať OVERENÝ PODNIK

Vďaka nášmu portálu máte možnosť získať pečať OVERENÝ PODNIK. Stačí si preveriť vlastnú spoločnosť a ak nebudú zistené žiadne negatívne informácie, získate certifikát s pečaťou OVERENÝ PODNIK, ktorý deklaruje Vašim obchodným partnerom, že obchodujú s preverenou spoločnosťou.

V čom sme iní?

  • Okrem odpovedí prinášame aj konkrétne riešenia - po overení subjektu Vám portál ponúkne možnosti, ako naložiť s výslednými informáciami o lustrovanom subjekte. Odpovede - riešenia:

  • Je preverovaný subjekt v konkurze? Prihláste svoju pohľadávku do konkurzu.

  • Má subjekt, s ktorým spolupracujete dlhy ? Ozvite sa nám a my posilníme Vaše právne postavenie, zabezpečíme Vašu pohľadávku.

  • Pri lustrácií exekučných konaní máte ihneď k dispozícií údaj o počte aktívnych exekúcií.

  • Znalosti z praxe prispeli k vytvoreniu portálu zameraného presne na ten typ informácií, ktoré sú pre užívateľov pri preverovaní obchodného partnera alebo zákazníka naozaj dôležité.